یک نمونه ساده از بازی معروف بریک اوت که برای تدریس بازیسازی در کارگاه دانشگاه آزاد توسعه داده شد.

نمونه‌کارها > بازی‌سازی

بازی بریک اوت اوپن سورس

توضیحات

یک نمونه ساده از بازی معروف بریک اوت که برای تدریس بازیسازی در کارگاه دانشگاه آزاد توسعه داده شد.

گالری

ابزارهای مورد استفاده

Adobe Photoshop C Sharp Unity

اطلاعات پروژه

وضعیت: فعال

لینک: لینک پروژه

به پروژه مشابهی احتیاج دارید؟