طراحی موشن گرافیک در قالب پست ویدیویی برای پیج روانشناسی کودک در اینستاگرام

نمونه‌کارها > طراحی موشن گرافیک

موشن گرافیک پیج دکتر سعید رحیمی

توضیحات

طراحی موشن گرافیک در قالب پست ویدیویی برای پیج روانشناسی کودک در اینستاگرام

گالری

ابزارهای مورد استفاده

Adobe After Effects Adobe Photoshop Adobe Illustrator

اطلاعات پروژه

وضعیت: فعال

لینک: لینک پروژه

به پروژه مشابهی احتیاج دارید؟