بازی ریاضی اول دبستان که چند درس اول کتاب درسی را به صورت تعاملی آموزش داده و در مرحله بعدی مورد آزمون قرار می‌دهد.

نمونه‌کارها > بازی‌سازی

بازی ریاضی اول دبستان اوپن سورس

توضیحات

بازی ریاضی اول دبستان که چند درس اول کتاب درسی را به صورت تعاملی آموزش داده و در مرحله بعدی مورد آزمون قرار می‌دهد.

گالری

ابزارهای مورد استفاده

Adobe Photoshop Adobe Illustrator C Sharp Unity

اطلاعات پروژه

وضعیت: فعال

لینک: لینک پروژه

به پروژه مشابهی احتیاج دارید؟