طراحی بنر برای مجموعه «همه کارا» در قالب بنرهای تبلیغاتی درون اپلیکیشن، بنرهای تبلیغاتی برای مجلات چاپی و فرم اداره پست

نمونه‌کارها > طراحی بنر / پوستر

بنرهای همه کارا

توضیحات

طراحی بنر برای مجموعه «همه کارا» در قالب بنرهای تبلیغاتی درون اپلیکیشن، بنرهای تبلیغاتی برای مجلات چاپی و فرم اداره پست

گالری

ابزارهای مورد استفاده

Adobe Photoshop Adobe Illustrator

اطلاعات پروژه

وضعیت: فعال

لینک: لینک پروژه

به پروژه مشابهی احتیاج دارید؟