بازطراحی رابط کاربری اپلیکیشن همراه من به صورت غیر رسمی (چالش طراحی رابط کاربری پادکست موز)

نمونه‌کارها > طراحی رابط کاربری

بازطراحی رابط کاربری اپلیکیشن همراه من (غیر رسمی)

توضیحات

بازطراحی رابط کاربری اپلیکیشن همراه من به صورت غیر رسمی (چالش طراحی رابط کاربری پادکست موز)

گالری

ابزارهای مورد استفاده

Adobe Photoshop Adobe XD

اطلاعات پروژه

وضعیت: غیرفعال

لینک: لینک پروژه

به پروژه مشابهی احتیاج دارید؟