تک صفحه و بدون بک اند

نمونه‌کارها > طراحی وب

وبسایت شخصی محمد حاجی حسنی

توضیحات

تک صفحه و بدون بک اند

گالری

ابزارهای مورد استفاده

Adobe XD HTML CSS Bootstrap VS Code

اطلاعات پروژه

وضعیت: فعال

لینک: لینک پروژه

به پروژه مشابهی احتیاج دارید؟