طراحی لوگوتایپ پدرام / Pedram

نمونه‌کارها > طراحی لوگو

لوگوی پدرام

توضیحات

طراحی لوگوتایپ پدرام / Pedram

گالری

ابزارهای مورد استفاده

Adobe Illustrator

اطلاعات پروژه

وضعیت: اتود اولیه

لینک: فاقد لینک

به پروژه مشابهی احتیاج دارید؟