با امکاناتی از قبیل عضویت، تعریف سطح برای هر کاربر، ارسال پیام کاربران به یکدیگر، دریافت کارت عضویت، ارسال درخواست ارتقای کاربری به مدیر بالاتر و...

نمونه‌کارها > طراحی وب

وبسایت هواداران جمعیت پیشرفت و عدالت

توضیحات

با امکاناتی از قبیل عضویت، تعریف سطح برای هر کاربر، ارسال پیام کاربران به یکدیگر، دریافت کارت عضویت، ارسال درخواست ارتقای کاربری به مدیر بالاتر و...

گالری

ابزارهای مورد استفاده

Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe XD HTML CSS Bootstrap JavaScript MongoDB Node.js npm Ubuntu (server) VS Code

اطلاعات پروژه

وضعیت: فعال

لینک: لینک پروژه

به پروژه مشابهی احتیاج دارید؟