طراحی لوگوی انجمن علمی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با الهام از لوگوی اصلی دانشگاه و نماد رادیواکتیو

نمونه‌کارها > طراحی لوگو

لوگوی انجمن علمی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

توضیحات

طراحی لوگوی انجمن علمی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با الهام از لوگوی اصلی دانشگاه و نماد رادیواکتیو

گالری

ابزارهای مورد استفاده

Adobe Illustrator

اطلاعات پروژه

وضعیت: اتود اولیه

لینک: فاقد لینک

به پروژه مشابهی احتیاج دارید؟